A 2017-2018-as tanévben  iskolánkban a mellékletben szereplő egyházak végeznek hit- és erkölcstan oktatást.