Szívügyünk az integráció

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk szolgáltatásainak célja, hogy Budapest XX. és XXIII. kerületi közoktatási intézményeiben lévő sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok és a többségi pedagógusok segítséget kapjanak a gyermekek, tanulók otthoni és intézményes neveléséhez.

Célunk, hogy az integrációban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók felé támasztott elvárások igazodjanak fejlődésük üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területen valósuljon meg. Az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk meg.

 

Szakmai csapatunk tagjai nagy felkészültséggel, tapasztalattal, a sajátos nevelési igény területeire vonatkozó szakképesítéssel rendelkező logopédusok, gyógypedagógusok és pszichológus szakemberek. Ismerik a családi nevelés kérdéseivel kapcsolatos problémákat, megértik az integrációt nehezítő tényezőket, segítik az együttnevelést és sokféle módszert alkalmazva tartják a fejlesztéseket az integrációban nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekeknek és tanulóknak.
A gyógypedagógiai fejlesztéseken és habilitáción túl tanácsadással, szakmai napokkal, tréningek szervezésével, előadásokkal és eszközkölcsönzési lehetőséggel támogatjuk a családokat és az integráló intézmények pedagógusait. Mindemellett az életkori sajátosságokat és egyéni képességeket figyelembe véve, egyénre szabott, szakszerű tanácsokkal tudnak szolgálni nevelési és oktatási kérdésekben egyaránt.

Az alábbi témákkal kapcsolatban fordulhatnak hozzánk bizalommal:
– a sajátos nevelési igény fogalmi tisztázása (diagnózis és szakértői vélemény értelmezése)
– a sajátos nevelési igény jelentése a hétköznapokban (fejlesztési javaslatok értelmezése),
– beilleszkedési problémák (differenciálás, tanulásszervezés, viselkedésszabályozás)
– otthoni konfliktusos helyzetek, nevelési tanácsadás
– pszichológiai ellátás
– a megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos kérdések (logopédia, komplex gyógypedagógiai fejlesztés, mozgásfejlesztés)
– egyéni fejlesztési tervek készítése, többségi pedagógus munkájának segítése,
– szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás
– intézményválasztás és továbbtanulás

Előzetes időpont egyeztetés az intézmény elérhetőségein:
Tel.: 06-1-283-0377;
vagy
Fonyódi Ildikó Mónika
Intézményegység-vezető
Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
Tel.: +36 30 973 4451
E-mail: benedekegymi20@gmail.com

Facebook oldalunk:    https://www.facebook.com/benedekegymi20