Szívügyünk az integráció

Utazó gyógypedagógusi hálózatunk szolgáltatásainak célja, hogy Budapest XX. és XXIII. kerületi közoktatási intézményeiben lévő sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok és a többségi pedagógusok segítséget kapjanak a gyermekek, tanulók otthoni és intézményes neveléséhez.

Célunk, hogy az integrációban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók felé támasztott elvárások igazodjanak fejlődésük üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területen valósuljon meg. Az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk meg.

Szakmai csapatunk tagjai nagy felkészültséggel, tapasztalattal, a sajátos nevelési igény területeire vonatkozó szakképesítéssel rendelkező logopédusok, gyógypedagógusok és pszichológus szakemberek. Ismerik a családi nevelés kérdéseivel kapcsolatos problémákat, megértik az integrációt nehezítő tényezőket, segítik az együttnevelést és sokféle módszert alkalmazva tartják a fejlesztéseket az integrációban nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekeknek és tanulóknak.
A gyógypedagógiai fejlesztéseken és habilitáción túl tanácsadással, szakmai napokkal, tréningek szervezésével, előadásokkal és eszközkölcsönzési lehetőséggel támogatjuk a családokat és az integráló intézmények pedagógusait. Mindemellett az életkori sajátosságokat és egyéni képességeket figyelembe véve, egyénre szabott, szakszerű tanácsokkal tudnak szolgálni nevelési és oktatási kérdésekben egyaránt.

Az alábbi témákkal kapcsolatban fordulhatnak hozzánk bizalommal:
– a sajátos nevelési igény fogalmi tisztázása (diagnózis és szakértői vélemény értelmezése)
– a sajátos nevelési igény jelentése a hétköznapokban (fejlesztési javaslatok értelmezése),
– beilleszkedési problémák (differenciálás, tanulásszervezés, viselkedésszabályozás)
– otthoni konfliktusos helyzetek, nevelési tanácsadás
– pszichológiai ellátás
– a megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos kérdések (logopédia, komplex gyógypedagógiai fejlesztés, mozgásfejlesztés)
– egyéni fejlesztési tervek készítése, többségi pedagógus munkájának segítése,
– szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás
– intézményválasztás és továbbtanulás

Utazó Gyógypedagógusi Hálózat intézményegység munkaközössége

NÉV

Végzettség

Ecsedi Katalin

 

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Farkas Katalin

 

Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
Inkluzív nevelés okleveles tanára MA
Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga
Bridging Trained PROMPT terapeuta

Fonyódi Ildikó Mónika

intézményegység-vezető

Gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos tanár
Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga
Inkluzív nevelés okleveles tanára MA
Óvodai gyógytestnevelő / Óvodapedagógus
Szaktanácsadó: kiemelt figyelmet igénylő és óvodapedagógia szakterületen

Hacsek Csaba

 

Pszichológus tanár

Huszár Andrea

munkaközösség-vezető

Gyógypedagógus, logopédus tanár
Gyógypedagógus, logopédus terapeuta
Inkluzív nevelés okleveles tanára MA
Szakvizsgázott pedagógus

Kerekes Anna

 

Konduktor-Tanító

Kilián Margit

 

Gyógypedagógus oligofrén szakos tanár
Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
Pedagógus szakvizsga

Kis Ildikó


Oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár
Pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Szakvizsgázott pedagógus

Kiss Virág Nikoletta

 

Gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos tanár
Gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirány

Korcz Adrienn

 

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos tanár

Lebovits Csilla

 

Oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár
Gyógypedagógus, logopédus tanár
Pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Mezővári Adrienn

 

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Ráczné Lehoczki Eszter

       GYES

Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Séra Krisztina Ildikó

 

Pszichológus

 

Spala Sára Éva

 

Gyógypedagógus logopédia szakirány
Gyógypedagógus szomatopedagógia szakirány

 Tölgyesi Henrietta  Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

 

Előzetes időpont egyeztetés az intézmény elérhetőségein:
Tel.: 06-1-283-0377;
vagy
Fonyódi Ildikó Mónika
Intézményegység-vezető
Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
Tel.: +36 30 973 4451
E-mail: benedekegymi20@gmail.com

Facebook oldalunk:    https://www.facebook.com/benedekegymi20