Iskolánk speciális tantervvel működik. Fogadunk tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autizmus spektrumzavarral élő, illetve halmozottan sérült tanulókat.

Osztályaink kis létszámúak, így képzésünk során az egyéni bánásmódra, a differenciált fejlesztésre nagy hangsúlyt tudunk fordítani. Célunk, hogy tanulóink komplex képesség- és személyiség-fejlesztésben részesüljenek, ezáltal sikeresen vegyék az akadályokat az iskolai oktatás során, és reális énképük alakuljon ki.

Munkánkat akkor tartjuk hatékonynak, ha általános iskolánkat elhagyva tanítványaink sikeresen be tudnak kapcsolódni a középiskolai nevelésbe/oktatásba.

Intézményegységünk fő feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása. Fogadunk tanulásban- és értelmileg akadályozott, autizmus spektrumzavarral küzdő, illetve halmozottan sérült gyermekeket, fiatalokat.
Tanulóink optimális fejlődése érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel.

Célunk

 • a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok meglévő képességeinek, készségeinek minél teljesebb kibontakoztatása, hiányaik kompenzálása,
 • a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása,
 • a meglévő pozitív, tehetséget mutató adottságokra támaszkodva a gyermekek komplex fejlesztése,
 • az alapozó és a tovább-lépést biztosító alapműveltség nyújtása és megszilárdítása,
 • a praktikus képességek megalapozása, fejlesztése,
 • a tanulók közösségi magatartásának optimális alakítása, fejlesztése, a későbbi társadalmi beilleszkedés megalapozása,
 • a gyermekek, fiatalok megfelelő erkölcsi alapjának alakítása, fejlesztése,
 • egészséges, edzett fiatalok nevelése,
 • korunk technikai, informatikai fejlődésének, vívmányainak megismertetése, képességek szerinti használatának elsajátíttatása,
 • a megfelelő tanulási- és munka-kultúra kialakítása, az erőfeszítésre, a kitartó munkára való nevelés,
 • a kulturális értékek befogadására és az önképzésre való igény kialakítása, fejlesztése,
 • nemzeti kultúránk, hagyományaink megismertetése,
 • a környezet iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,
 • a fiatalokban reális elképzelések kialakítása pályaorientációjukról, leendő munkájukról és a további életükről.

Intézményegységünkben jelenleg 15 osztályban folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása. Tanulásban akadályozott tanulóink 9 osztályban, értelmileg akadályozott diákjaink 2 csoportban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink pedig 4 csoportban folytatják általános iskolai tanulmányaikat. Délután 12 napközis csoporttal dolgozunk. Osztályaink létszáma az iskolánk jellegéből adódóan alacsony, átlagosan 8-10 fő.

Gyógypedagógusaink, szaktanáraink gazdag képzettségi kínálattal rendelkeznek. Többeknek két-, vagy több diplomája van, felkészültek a sérülés-specifikus oktatás minden területére.

A pedagógus munkakörben dolgozó kollégák létszáma 32 fő, a gyógypedagógiai asszisztensek létszáma 18 fő.