Intézményegységünk fő feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása. A tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok szakvéleménye alapján fogadunk tanulásban- és értelmileg akadályozott, értelmileg sérült autizmus spektrumzavarral küzdő, illetve halmozottan sérült gyermekeket, fiatalokat.
Tanulóink optimális fejlődése érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel.

Célunk

 • a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok meglévő képességeinek, készségeinek minél teljesebb kibontakoztatása, hiányaiknak kompenzálása,
 • a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása,
 • a meglévő pozitív, tehetséget mutató adottságokra támaszkodva a gyermekek komplex fejlesztése,
 • az alapozó és a továbblépést biztosító alapműveltség nyújtása és megszilárdítása,
 • a praktikus képességek megalapozása, fejlesztése,
 • a tanulók közösségi magatartásának optimális alakítása, fejlesztése, a későbbi társadalmi beilleszkedés megalapozása,
 • a gyermekek, fiatalok megfelelő erkölcsi alapjának alakítása, fejlesztése,
 • egészséges, edzett fiatalok nevelése,
 • a korunk technikai, informatikai fejlődésének, vívmányainak megismertetése, képességek szerinti használatának elsajátíttatása,
 • a megfelelő tanulási- és munkakultúra kialakítása, az erőfeszítésre, a kitartó munkára való nevelés,
 • a kulturális értékek befogadására és az önképzésre való igény kialakítása, fejlesztése,
 • a nemzeti kultúránk, hagyományaink megismertetése,
 • a környezet iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,
 • a fiatalokban reális elképzelések kialakítása pályaorientációjukról, leendő munkájukról és a további életükről.

Intézményegységünkben jelenleg 12 osztályban folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása. Tanulásban akadályozott tanulóink 8 osztályban, értelmileg akadályozott diákjaink 2 csoportban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink pedig 2 csoportban folytatják általános iskolai tanulmányaikat. Délután 10 napközis csoporttal dolgozunk. Osztályaink létszáma az iskolánk jellegéből adódóan alacsony, átlagosan 7-9 fő.

Gyógypedagógusaink, szaktanáraink gazdag képzettségi kínálattal rendelkeznek. Többeknek két, vagy több diplomája van, felkészültek a sérülésspecifikus oktatás minden területére.

A pedagógus munkakörben dolgozó kollégák létszáma 18 fő, a gyógypedagógiai asszisztensek létszáma 13 fő. Két fő iskolapszichológus segíti a munkánkat.

A 2020-2021. tanév rendje

Munkarend

 • A 2020/2021. tanévben a tanítási napok száma százhetvenkilenc nap.
 • A tanítási év első tanítási napja: 2020. szeptember 01. (kedd)
 • A tanítási év utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd)
 • A tanítási év első félévének vége: 2021. január 22. (péntek)
 • Félévi értesítők kiküldési határideje: 2021. január 29. (péntek)

Szünetek és ünnepnapok rendje

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 02. (hétfő).
október 22. csütörtök szünet előtti utolsó tanítási nap
október 23. péntek ünnepnap
október 24 szombat  
október 25. vasárnap  
október 26. hétfő őszi szünet
október 27. kedd őszi szünet
október 28. szerda őszi szünet
október 29. csütörtök őszi szünet
október 30. péntek őszi szünet
október 31. szombat  
november 01. vasárnap Mindenszentek
november 02. hétfő szünet utáni 1. tanítási nap
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 04. (hétfő).
december 18. péntek szünet előtti utolsó tanítási nap
december 19. szombat  
december 20. vasárnap  
december 21. hétfő téli szünet
december 22. kedd téli szünet
december 23. szerda téli szünet
december 24. csütörtök Pihenőnap-ledolgozva 2020. 12. 12-én
december 25. péntek Karácsony
december 26. szombat Karácsony
december 27. vasárnap  
december 28. hétfő téli szünet
december 29. kedd téli szünet
december 30. szerda téli szünet
december 31. csütörtök téli szünet
január 01. péntek Újév
január 02. szombat  
január 03. vasárnap  
január 04. hétfő szünet utáni 1. tanítási nap
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 07. (szerda)

március 31. szerda szünet előtti utolsó tanítási nap
április 01. csütörtök tavaszi szünet
április 02. péntek Nagypéntek
április 03. szombat  
április 04. vasárnap Húsvét
április 05. hétfő Húsvét hétfő
április 06. kedd tavaszi szünet
április 07. szerda szünet utáni 1. tanítási nap

Munkaszüneti napok

 • október 23. (péntek) – Nemzeti ünnep
 • december 25 (péntek) – Karácsony
 • január 01. (péntek) – Újév
 • április 02. (péntek) – Nagypéntek
 • április 05. (hétfő) – Húsvét hétfő
 • május 24. (hétfő) Pünkösd

 Tanítás nélküli munkanapok rendje

Tanítás nélküli munkanapként – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra használhat fel az általános iskolában 6, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában 7 munkanapot.

Ebből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 • február 05. (péntek) – Félévi nevelési értekezlet
 • február 19. (péntek) – Benedek Szakmai Nap
 • március 31. (szerda) – Komplex Tanulmányi Verseny
 • május 10-től – Osztálykirándulás változó napokon (osztályonként 1-1 nap)
 • május 17. (hétfő) – pályaorientációs nap
 • június 09. (szerda) – DÖK nap – Benedek Nap
 • (2021. január 29. (péntek) – Szakiskolai tanítás nélküli munkanap – Szalagavató)

Általános iskolai intézményegység munkatársai

Árgyelán Andrea gyógypedagógus 2. osztály
Benyák Tamás gyógypedagógiai asszisztens 2. osztály
Biró-Kuti Erika pedagógus 6. osztály
Camin Dominika gyógypedagógiai asszisztens 4. osztály
Csóti Flóra iskolapszichológus  
Fancsovics Kinga Margit gyógypedagógiai asszisztens AUT 2
Fekete-Nyiri Éva Mária gyógypedagógus 8. osztály
Földiné Huszti Judit gyermekvédelmi felelős 6. osztály
Harmati-Tamás Viktória gyógypedagógiai asszisztens GYES
Hegedüsné Kajári Mariann gyógypedagógus 3. osztály
Horváth Edit gyógypedagógus 1. osztály
Jámbor Erika Edit pedagógus 2. osztály
Katona Bálintné gyógypedagógus ÉTA 2
Kolcsár Tünde iskolapszichológus  
Kovács Rita gyógypedagógus AUT 1
Laskai Márk testnevelő  
Marjanucz László Gergő pedagógus 5. osztály
Molnár Ágnes gyógypedagógiai asszisztens 3. osztály
Molnár Melinda gyógypedagógiai asszisztens AUT 1
Nagy István gyógypedagógus 7. osztály
Nagy-Jónás Izabella Éva gyógypedagógus AUT 2
Orosz Emma Judit gyógypedagógiai asszisztens AUT 2
Práderné Lacza Krisztina Ilona gyógypedagógiai asszisztens ÉTA 1
Rádl-Ben Bernadett gyógypedagógiai asszisztens ÉTA 2
Silye Ildikó gyógypedagógus GYES
Szabó Ágnes pedagógus 4. osztály
Szabó Endre gyógypedagógiai asszisztens 1. osztály
Szamperné Szakos Aranka gyógypedagógiai asszisztens ÉTA 1
Szunyi Zsuzsánna pedagógus ÉTA 2
Váci Ágota Rita pedagógus 4. osztály
Virág Gyöngyi gyógypedagógiai asszisztens AUT 2