Intézményegységünk fő feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskolai nevelése, oktatása. A tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok szakvéleménye alapján fogadunk tanulásban- és értelmileg akadályozott, értelmileg sérült autizmus spektrumzavarral küzdő, illetve halmozottan sérült gyermekeket, fiatalokat.
Tanulóink optimális fejlődése érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel.

Célunk

 • a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok meglévő képességeinek, készségeinek minél teljesebb kibontakoztatása, hiányaiknak kompenzálása,
 • a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása,
 • a meglévő pozitív, tehetséget mutató adottságokra támaszkodva a gyermekek komplex fejlesztése,
 • az alapozó és a továbblépést biztosító alapműveltség nyújtása és megszilárdítása,
 • a praktikus képességek megalapozása, fejlesztése,
 • a tanulók közösségi magatartásának optimális alakítása, fejlesztése, a későbbi társadalmi beilleszkedés megalapozása,
 • a gyermekek, fiatalok megfelelő erkölcsi alapjának alakítása, fejlesztése,
 • egészséges, edzett fiatalok nevelése,
 • a korunk technikai, informatikai fejlődésének, vívmányainak megismertetése, képességek szerinti használatának elsajátíttatása,
 • a megfelelő tanulási- és munkakultúra kialakítása, az erőfeszítésre, a kitartó munkára való nevelés,
 • a kulturális értékek befogadására és az önképzésre való igény kialakítása, fejlesztése,
 • a nemzeti kultúránk, hagyományaink megismertetése,
 • a környezet iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,
 • a fiatalokban reális elképzelések kialakítása pályaorientációjukról, leendő munkájukról és a további életükről.

Intézményegységünkben jelenleg 13 osztályban folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása. Tanulásban akadályozott tanulóink 9 osztályban, értelmileg akadályozott diákjaink 1 csoportban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóink pedig 3 csoportban folytatják általános iskolai tanulmányaikat. Délután 8 napközis csoporttal dolgozunk. Osztályaink létszáma az iskolánk jellegéből adódóan alacsony, átlagosan 7-9 fő.

Gyógypedagógusaink, szaktanáraink gazdag képzettségi kínálattal rendelkeznek. Többeknek két, vagy több diplomája van, felkészültek a sérülésspecifikus oktatás minden területére.

A pedagógus munkakörben dolgozó kollégák létszáma 23 fő, a gyógypedagógiai asszisztensek létszáma 14 fő. Két fő iskolapszichológus segíti a munkánkat.

A 2019-2020. tanév rendje

Munkarend

 • A 2019/2020. tanévben a tanítási napok száma száznyolcvan nap.
 • A tanítási év első tanítási napja: 2019. szeptember 02. (hétfő)
 • A tanítási év utolsó tanítási napja: 2020. június 15. (hétfő)
 • A tanítási év első félévének vége: 2020. január 24. (péntek)
 • Félévi értesítők kiküldési határideje: 2020. január 31. (péntek)

Szünetek és ünnepnapok rendje

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
  október 25 péntek szünet előtti utolsó tanítási nap
  október 26. szombat
  október 27 vasárnap
  október 28. hétfő őszi szünet
  október 29. kedd őszi szünet
  október 30. szerda őszi szünet
  október 31. csütörtök őszi szünet
  november 01. péntek Mindenszentek
  november 02. szombat
  november 03. vasárnap
  november 04. hétfő szünet utáni 1. tanítási nap
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 19. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
  december 19. csütörtök szünet előtti utolsó tanítási nap
  december 20. péntek Tanítás nélküli munkanap – rekreációs nap
  december 21. szombat
  december 22. vasárnap
  december 23. hétfő téli szünet
  december 24. kedd Pihenőnap-ledolgozva 2019. 12. 07-én
  december 25. szerda Karácsony
  december 26. csütörtök Karácsony
  december 27. péntek Pihenőnap-ledolgozva 2019. 12. 14-én
  december 28. szombat
  december 29. vasárnap
  december 30. hétfő téli szünet
  december 31. kedd téli szünet
  január 01. szerda Újév
  január 02. csütörtök téli szünet
  január 03. péntek téli szünet
  január 04. szombat
  január 05. vasárnap
  január 06. hétfő szünet utáni 1. tanítási nap
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
  április 08. szerda szünet előtti utolsó tanítási nap
  április 09. csütörtök tavaszi szünet
  április 10. péntek Nagypéntek
  április 11. szombat
  április 12. vasárnap Húsvét
  április 13. hétfő Húsvét hétfő
  április 14. kedd tavaszi szünet
  április 15. szerda szünet utáni 1. tanítási nap

Munkaszüneti napok

 • október 23. (szerda) – Nemzeti ünnep
 • november 01. (péntek) – Mindenszentek
 • december 25-26 (szerda-csütörtök) – Karácsony
 • január 01. (szerda) – Újév
 • április 10. (péntek) – Nagypéntek
 • április 13. (hétfő) – Húsvét hétfő
 • május 1. (péntek) – Munka ünnepe
 • június 01. (hétfő) Pünkösd

 Tanítás nélküli munkanapok rendje

Tanítás nélküli munkanapként – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra használhat fel az általános iskolában 6, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakiskolában 7 munkanapot.

Ebből 1 tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 • 2019. szeptember. 16. – pályaorientációs nap /ÉFOÉSZ
 • 2019. szeptember 27. – DÖK nap – Benedek Nap / Európai Diáksport Napja
 • 2019. december 20. – Rekreációs nap
 • 2020. február 21. – Benedek Szakmai Nap
 • 2020. április 01. – Komplex Tanulmányi Verseny
 • 2020. május 18-tól – Osztálykirándulás változó napokon (osztályonként 1-1 nap)
 • (2020. június 12. Szakiskolai tanítás nélküli munkanap)

Általános iskolai intézményegység munkatársai

Árgyelán Andrea gyógypedagógus 1. osztály
Benyák Tamás gyógypedagógiai asszisztens 1. osztály
Camin Dominika gyógypedagógiai asszisztens 3. osztály
Csóti Flóra iskolapszichológus
Fekete-Nyiri Éva Mária gyógypedagógus 7. osztály
Ferenczi Henrietta gyógypedagógiai asszisztens AUT 2.
Földiné Huszti Judit gyermekvédelmi felelős 7. osztály
Gabó Györgyné gyógypedagógus
Harmati-Tamás Viktória gyógypedagógiai asszisztens ÉTA
Hegedüsné Kajári Mariann gyógypedagógus 2. osztály
Horváth Edit gyógypedagógus 4. osztály
Jámbor Erika Edit pedagógus 1. osztály
Katona Bálintné pedagógus ÉTA
Kolcsár Tünde iskolapszichológus
Kovács Márta gyógypedagógus ének-zene
Kovács Rita gyógypedagógus AUT 1.
Körmöndi Zsófia Hanga pedagógus 4. osztály
Kuti Erika pedagógus 5. osztály
Marjanucz László Gergő pedagógus 8 A-B osztály
Molnár Ágnes gyógypedagógiai asszisztens 2. osztály
Nagy István gyógypedagógus 6. osztály
Nagy-Jónás Izabella Éva gyógypedagógus AUT 1.
Orosz Emma Judit gyógypedagógiai asszisztens AUT 1.
Pirok Györgyi Katalin gyógypedagógus 8/A  osztály
Práderné Lacza Krisztina Ilona gyógypedagógiai asszisztens 5. osztály
Rádl-Ben Bernadett gyógypedagógiai asszisztens ÉTA
Silye Ildikó gyógypedagógus 3. osztály
Stefán István Mihály pedagógus testnevelő
Szabó Ágnes pedagógus 2. osztály
Szabó Endre gyógypedagógiai asszisztens 4. osztály
Szamperné Szakos Aranka gyógypedagógiai asszisztens 1. osztály
Szunyi Zsuzsánna pedagógus ÉTA
Ujvári Fanni Ágnes gyógypedagógiai asszisztens AUT 2.
Váci Ágota Rita pedagógus 3. osztály
Virág Gyöngyi gyógypedagógiai asszisztens AUT 1.