Óvodai intézményegységünk 1997 októberében kezdte meg működését. Autizmus spektrum zavarral élő és értelmileg akadályozott kisgyermekek nevelését, fejlesztését végezzük.

A gyermekek egyéni szükségleteihez, eltérő fejlődési üteméhez igazodó differenciált segítségnyújtással törekszünk a készségek és képességek korrekciójára. A csoportos komplex pedagógiai foglalkozások mellett a gyermekek habilitációban*, szükség szerint logopédiai- és mozgásfejlesztésben részesülnek.

Kiegészítő terápiáink: lovas- és kutyás terápia, zeneterápia, úszás oktatás.

A családias légkör, az érzelmi biztonság, a változatos és sérülés-specifikus módszerek megteremtik a feltételeket a gyermekek lehető legoptimálisabb fejlődéséhez.

*Gyógypedagógiai értelmezés szerint a habilitáció a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség
vagy betegség miatt fejlődésükben megzavart és ezért a közösségi részvételben
akadályozott személyekre irányul. Olyan, a társadalom által biztosított, szervezett
tevékenységek és támogatások rendszere, amelyek segítségével e személyeknek a közösségi
életben való részvétele javítható, kiteljesíthető. Mivel a gyógypedagógiai habilitációra
leggyakrabban veleszületett, vagy korai gyermekkorban keletkezett ok miatt van szükség,
ezt a kifejezést részesítik előnyben a rehabilitációval ellentétben.

Szegregált gyógypedagógiai óvodánkban 3 csoportban 24 kisgyermeket látunk el. A gyermekek nevelését, fejlesztését és gondozását csoportonként két gyógypedagógus, egy gyógypedagógiai asszisztens és egy dajka segítségével végzi. Felvételi körzetünk Pest megye egész területe.

Óvodánk felszereltsége, eszközellátottsága megfelelő. Jelenleg három csoportszobával és egy terápiás fejlesztő szobával rendelkezünk. Az öltöző helyiségek kialakítása, felszereltsége megfelel a gyermekek szükségleteinek. A meleg vizes zuhanyozó hellyel és pelenkázóval is felszerelt mosdóhelyiséget, valamint a WC-t – akadálymentesített is – a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelően alakítottuk ki. Óvodánk saját, az iskola udvarából leválasztott játszóudvarral rendelkezik.

A gyermekek a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat megyei szintű, szakértői bizottsági feladatot ellátó tagintézményeinek javaslatai alapján nyernek felvételt. Az óvodánkba felvételt nyert gyermekek szüleivel a beiratkozás előtt egy strukturált szülői interjú keretében ismerkedünk meg, majd megfigyeljük a gyermekeket egyéni és csoportos helyzetben; utána pedig döntést hozunk csoportba helyezésükről.

Programunk a sérült gyermek egyéni szükségleteihez, eltérő fejlődési üteméhez igazodik; differenciált segítségnyújtással szolgálja a készség- és képességfejlesztést, törekszik a hiányosan működő képességek korrekciójára valamennyi területen. A csoportos komplex gyógypedagógiai foglalkozások mellett a gyermekek habilitációban, szükség szerint logopédiai- és mozgásfejlesztésben részesülnek. Kiegészítő terápiáink: lovas- és kutyás terápia, Peter Hess Hangmasszázs terápia, úszásoktatás.

Munkánk során a korai fejlesztés eredményeire is támaszkodunk, a családközpontú gondoskodás megvalósítására törekszünk. A családközpontú gondoskodással – a gyermek és a környezet szükségleteit figyelembe véve – a szülőben a kilátástalanság helyett a fejlesztő beállítódást igyekszünk kialakítani. A szülőkkel olyan kapcsolatra törekszünk, melyben a gyermekre vonatkozó tájékoztatás kölcsönös lehet, hiszen a kisgyermek fejlődése érdekében elengedhetetlen az együttműködés. A szülői értekezletek, fogadó órák mellett napi szinten beszámolunk a gyermekek óvodai életéről, fejlődéséről.

Célunk a megfelelő érzelmi biztonság nyújtásán túl egy olyan feltételrendszer biztosítása, mely figyelembe veszi a sérülés specifikumait és változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket.