Kiegészítés a Pedagógiai programhoz


A 2015/16-os tanévben iskolánk sikerrel vett részt a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatán, melyet a magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára írtak ki.

Az Alapítvány 2014-ben indította el Boldogságóra programját, melynek fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke. Megfogalmazása szerint:
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élmény gazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.
Iskolánk 2016-06-13 –án nyerte el a „Boldog iskola” címet, a diákok és az iskolavezetés nagy örömére.  A cím megszerzése egyben a további közös szakmai munka kezdete. Alapvető, hogy az intézmény pedagógiai programjában és munkatervében megfogalmazódjanak a „Boldog iskola” kritériumai, és az iskola egész pedagógiai szemléletébe beépüljön a Boldogság-program.

A boldogság különböző összetevői, feltételei, az egyes témakörök sorrendje, ill. a program fő részei, alappillérei:

 1. Boldogságfokozó hála
 2. Optimizmus gyakorlása
 3. Kapcsolatok ápolása
 4. Boldogító jócselekedetek
 5. Célok kitűzése és elérése
 6. Megküzdési stratégiák
 7. Apró örömök élvezete
 8. Megbocsátás
 9. Testmozgás
 10. Fenntartható boldogság

A program szelleme szerint minden pedagógusnak törekednie kell arra, hogy

 • érdekesek legyenek a tanórák;
 • az osztály összetartását fokozni kell;
 • személyiségfejlesztésre legyen lehetőség;
 • a jobb legyen a viselkedés, a jó kapcsolatokat alakítsunk ki;
 • „érezd jól magad a bőrödben” szemlélet megteremtése;
 • diákok tanuljanak meg örömet találni: játékban, feladatban, munkában;
 • adjunk módot a lelket építő éneklésre, és a testet fejlesztő mozgásra, sportra;
 • a gyerekek önbecsülése fejlődhessen azoknál, akik annak hiányában vannak;
 • a tanárok kedvesek legyenek,
 • sok kirándulásra kerüljön sor,
 • érdekes rendezvények, versenyek legyenek az iskolában,
 • jó programok legyenek,
 • erősíteni kell a pedagógiai munkában a pozitív szemléletet, az élet szeretetét.

Megvalósításának lehetséges terei:

 • osztályfőnöki órák,
 • bármilyen egyéb tanórák,
 • kulturális-, sport és egyéb szabadidős foglalkozások.

Boldogságiskola lett a Benedek!    

 Mottónk:
„Ha az élettől egy citromot kapsz, készíts belőle limonádét.”
(dr. Bagdy Emőke)