Családellátó – OKJ 21 814 01

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása.

Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.
Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A részszakképesítéssel rendelkező képes
- gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról;
- háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni;
- munka és környezetvédelmi szabályokat betartani;
- háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni;
- csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni;
- segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével;
- szelektív szemétgyűjtést megvalósítani;
- lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni;
- textíliák mosását, javítását végezni.

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Nevelőszülő
2312 Szociális munkás és tanácsadó Házi szociális munkás
Családgondozó
5223 Házi gondozó Házi ápoló
9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott