Minden gyereknek szüksége van egy kis segítségre,  egy kis reményre és valakire aki hisz benne.  

Earwin “Magic” Johnson

Szeretettel köszöntjük!

A Pesterzsébeti Benedek évtizedek óta azoknak a gyermekeknek a partnere, akikre több időt és energiát kell fordítani. Intézményünk 100 éves múltra tekint vissza. Sajátos nevelési igényű gyermekek, elsősorban tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak, valamint autizmus spektrumzavarral küzdők nevelése, oktatása folyik iskolánkban. Óvodáskortól egészen a fiatal felnőttkorig várjuk a gyermekeket!

Kiemelt feladatunknak tekintjük a szociális, kulturális és társadalmi hátrányok csökkentését, ennek érdekében tanulóink számára sérülésspecifikus ellátást, egyénre szabott differenciált fejlesztést biztosítunk, nemcsak a hátránykompenzációra, de a kiemelkedő képességek fejlesztésére is figyelve.

Iskolánkban a differenciált tanórai foglalkozások mellett – melyeken az alacsony osztályétszámnak köszönhetően maximálisan megvalósulhat az egyéni bánásmód elve – számos gazdagító program áll diákjaink rendelkezésére.

Minden gyermeknek vannak erősségei, kiemelkedő képességei. Ezért a fejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Idén regisztráltuk intézményünket a Tehetségpont hálózatba.

 

Intézményünk története

  • 1916-ban a Magyar királyi vallás- és közoktatási miniszter megbízásából a Pest-vármegyei tanfelügyelőséggel együttműködve elindul az Állami Elemi Kisegítő-iskola Erzsébetfalván a gyengetehetségű gyermekek részére.
  • A 20-as években több iskolai épületben egyidőben 100 gyermeket nevel, oktat 8 gyógypedagógus.
  • Az 1929/30-as tanévben az első központi épületébe költözik az intézmény a Török Flóris utcában.
  • Az 1950/51-es tanévben új helyszínen – a Vas Gereben utcában – már 200 fölött van a tanulók létszáma. A csepeli és soroksári osztályok is iskolánkhoz tartoztak, melynek neve Fővárosi Gyógypedagógiai Iskola lett.
  • 1964-től a Kisegítő Iskola már 300 tanulót fogad.
  • 1974-ben az intézmény a Lehel téri panel épületbe költözött.
  • 1981-ben adták át iskolánk jelenlegi önálló épületét.
  • 1986-ban Általános Iskola lett az új nevünk.
  • 1993-ban Benedek Elek nevét vettük fel, és fővárosi fennhatóság alá kerültünk.
  • Napjainkban négy intézményegységet magába foglalva él a Benedek.