Óvodai intézményegységünk 1997 októberében kezdte meg működését, elsősorban értelmileg akadályozott kisgyermekek számára. Az értelmi fogyatékossághoz társuló sérülések szempontjából, a hozzánk járó gyermekeket jellemzi továbbá kommunikációs akadályozottság, enyhe mozgásos akadályozottság, és autizmus spektrumzavar is. Módszertanunk enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos kisgyermekek óvodai nevelésén alapszik, mely mellett igyekszünk differenciált segítségnyújtással, a társuló sérülések kapcsán felmerülő akadályokat enyhíteni. 

Gyógypedagógiai óvodánkban, 3 csoportban 24 kisgyermek jár. A gyermekek nevelését, fejlesztését és gondozását csoportonként jelenleg egy gyógypedagógus, két gyógypedagógiai asszisztens és egy dajka végzi. Felvételi körzetünk elsősorban a 20. kerület, illetve a Külső-Pesti Tankerülethez tartozó körzetek.

Óvodánk felszereltsége, eszközellátottsága, hazai viszonylatokban megfelelő. Jelenleg három csoportszobával és egy terápiás fejlesztő szobával rendelkezünk. Öltöző helyiségeink kialakítása és, felszereltsége megfelel a gyermekek szükségleteinek. Mosdóhelyiségünk, a jelenleg érvényes szabályoknak megfelelően lett kialakítva, melegvizes zuhanyzóval, pelenkázóval, és akadálymentes vécékkel. Óvodánk saját, – az iskola udvarából leválasztott – játszóudvarral rendelkezik.

A gyermekek a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat és a megyei szintű, szakértői bizottsági feladatot ellátó tagintézményeinek javaslatai alapján nyernek felvételt. Az óvodánkba felvételt nyert gyermekek szüleivel, a beiratkozás előtt, egy strukturált szülői interjú keretében ismerkedünk meg. Ezután megfigyeljük a gyermekeket egyéni és csoportos helyzetben is, így alapozva meg döntésünket, a megfelelő csoportba helyezésről.

Óvodai nevelési programunk a sérült gyermek egyéni szükségleteihez, eltérő fejlődési üteméhez igazodik. A csoportos komplex gyógypedagógiai foglalkozások mellett a gyermekek habilitációban*, szükség szerint logopédiai- és mozgásfejlesztésben részesülnek. Kiegészítő terápiaként lehetőségük van a gyerekeknek meseterápiás és kutyaterápiás foglalkozáson is részt venni.

Újonnan érkező kisgyermekek esetén, figyelembe vesszük a korai fejlesztés, illetve az előzményben szereplő támogató intézmény (pl.: bölcsőde, integráló óvoda) jellemzését. Az egyéni fejlesztési programok megalkotásakor, illetve az óvodai nevelés során is a családközpontú gondoskodás megvalósítására törekszünk. Ennek során, a gyermek és környezete együttes szükségleteit vesszük figyelembe. A családokkal olyan partneri kapcsolatra törekszünk, melyben a gyermekre vonatkozó tájékoztatás kölcsönös lehet, hiszen a kisgyermek fejlődése érdekében elengedhetetlen az együttműködés. A gyermekek fejlődésmenetéről részletesen, a gyógypedagógusok által biztosított szülői konzultációkon van lehetőség beszélgetni. Általános, mindenkit érintő témákról a rendszeres szülői értekezletek nyújtanak tájékoztatást. Napi szintű, rövidebb információcserére a gyermekek érkezésekor, illetve távozásakor van lehetőség.

*Gyógypedagógiai értelmezés szerint a habilitáció a veleszületett ok, fejlődési rendellenesség vagy betegség miatt fejlődésükben megzavart és ezért a közösségi részvételben akadályozott személyekre irányul. Olyan, a társadalom által biztosított, szervezett tevékenységek és támogatások rendszere, amelyek segítségével e személyeknek a közösségi életben való részvétele javítható, kiteljesíthető. Mivel a gyógypedagógiai habilitációra leggyakrabban veleszületett, vagy korai gyermekkorban keletkezett ok miatt van szükség, ezt a kifejezést részesítik előnyben a rehabilitációval ellentétben.